Shanghain Suomi-koulu

Shanghain Suomi-koulu on Suomen opetushallituksen valvonnassa toimiva ulkomailla asuville lapsille tarkoitettu vapaamuotoinen koulu, jonka opetus on kohdennettu 3-18-vuotiaille suomalaislapsille ja -nuorille. Shanghain Suomi-koulu tarjoaa opetusta oppilaiden vapaa-ajalla kahdessa toimipisteessä: Puxissa ja Pudongissa. Syyslukukauden 2010 kokoontumisista ja oppituntikohtaisista teemoista saat lisätietoa Opetustiedot-valikosta

Lukukausimaksu on perheen ensimmäiseltä lapselta 900 RMB, toiselta 800 RMB ja sitä seuraavilta 700 RMB. Maksun voi suorittaa Suomi-koulun rahastonhoitajalle tai opettajalle ilmoittautumislomakkeen antamisen yhteydessä (tulosta Ilmoittautumislomake kevät 2011 tästä). Kesken lukukautta Suomi-koulun toimintaan tulevien lukukausimaksu kompensoidaan käyntikertojen mukaan. Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautumisesta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: suomikoulu@shanghainsuomalaiset.com

Shanghain Suomi-koulun toiminta-ajatus

Shanghain Suomi-koulu antaa lapsille ja nuorille valmiudet suomen kielen ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulussa lapsia tutustutetaan kielenopiskelun ohella suomalaisiin tapoihin ja perinteisiin. Opetuksen tavoitteena on helpottaa lasten sopeutumista  suomalaiseen kouluyhteisöön paluumuuton yhteydessä.

Shanghain Suomi-koulussa pyritään herättämään halu elinikäiseen oppimiseen lapsilähtöisen opetuksen ja lasta aktivoivien opetusmenetelmien avulla.  Opetuksessa hyödynnetään perinteisen luokkaopetuksen rinnalla liikuntaa, musiikkia, leikkejä, loruja, satuja, tarinoita ja elokuvaa. Lisätietoa ikäryhmäkohtaisista oppimistavoitteista ja opetusmenetelmistä saa Shanghain Suomi-koulun opetussuunnitelmasta.
Shanghain Suomi-koulun historiakatsaus löytyy tästä.


Shanghain Suomi-koulu on toiminut suomalaislasten ja -nuorten kohtaamispaikkana vuodesta 2001 lähtien. Koulun väki toivottaa lapsenne tervetulleiksi puhumaan ja oppimaan suomen kieltä ikätoveriensa iloiseen joukkoon.

Kotiperuskoulu

Kotiperuskoulu on ulkomailla asuvien suomalaislasten ja -nuorten oma koulu, jossa voi etäopiskella Suomen peruskouluaineita kaikkialla maailmassa.
Shanghain Suomi-koulussa aloitettiin Puxin isojen ryhmässä äidinkielen kotiperuskoulumateriaalin käyttö opetuksen osana vuoden 2010 tammikuussa. Koska kokemukset olivat myönteisiä, päätettiin kotiperuskoulumateriaaliin perustuva opetus ottaa pysyväksi käytännöksi kaikilla kouluikäisten ryhmillä.
Luonnollisestikaan koulumme tuntimäärä ei riitä koko äidinkielen oppimäärän läpikäymiseen, vaan opettajat valikoivat aiheet ja tehtävät ryhmän ikätason ja osaamisen mukaan oppituntien antamissa rajoissa. Kotiperuskoulumateriaalia siis käytetään opetuksen runkona ja tukena. Shanghain Suomi-koulu tarjoaa oppitunneilla käytettävän kotiperuskoulumateriaalin. Jos oppilas haluaa suorittaa koko kotiperuskoulun oppimäärän, täytyy vanhempien huolehtia kotiopetuksesta sekä etäopetus- ja koemaksuista suoraan kotiperuskouluun. Suomi-koululla ei ole lupaa antaa kotiperuskoulun todistusta, eikä todistusta peruskoulun oppimäärän suorittamisesta. Shanghain Suomi-koulun todistuksessa voidaan kuitenkin mainita kotiperuskoulumateriaalin hyödyntäminen ja opetuksessa käytetyn kirjasarjan nimi.

Eskari-ekaluokkalaisten ryhmässä harjoitellaan mm. äänteiden ja tavujen ymmärtämistä ja kuuntelemista, kirjainten kirjoittamista sekä sanojen tavuttamista. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen.
2. ja 3. luokkalaisten ryhmässä oppilaat harjoittelevat edelleen perusluku- ja kirjoitustaitoa, sekä kielioppia esim synonyymit ja sanaluokat.  Ryhmällä on käytössä oppikirjoina Pikkumetsän lukukirja sekä Kirjakuja 3.

Isoimpien oppilaitten ryhmässä opiskellaan 4., 5. ja 6. luokan oppimäärää, keskittyen sanaluokkien ja lauseenjäsenten opiskeluun ja aiemmin opitun syventämiseen. Oppilailla on käytössä kirjoina Kirjakuja 4, 5 ja 6.

Jokaisesta Suomi-koulukerrasta noin 45-60  minuuttia käytetään kotiperuskoulumateriaalin tukemaan opiskeluun.  Vaikka ryhmillä on käytössä kotiperuskoulu materiaali, tunneilla käytetään monipuolisesti muita materiaaleja ja erilaisia opiskelutapoja. Kaikessa toiminnassa opettajat ottavat huomioon oppilaitten henkilökohtaisen tason ja pyrkivät soveltamaan opiskeltavan aineksen kullekin oppilaalle sopivaksi.


Lisätietoa kotiperuskoulusta saa www.kotiperuskoulu.fi.